over geschiedenis

 

 Bijdragen aan Historisch Nieuwsblad

 

 

  Hieronder een overzicht van de artikelen die Willem de Bruin 

  schreef voor het Historisch Nieuwsblad.


 

 

 HN 2019, nr. 4 - Het eerste saluut

 Voorpublicatie hoofdstuk uit De Gouden Rots (zie home-pagina)


 

 HN 2018, nr. 3 - Liever lokaal, de opkomst van plaatselijke

 partijen.

 Sinds de jaren negentig zijn lokale partijen aan een nieuwe opmars bezig. In de

 eerste naoorlogse decennia waren het vooral katholieke lijsten die de

 gemeentepolitiek in Limburg en Brabant beheersten. Als gevolg van de ontzuiling

 verloren zij daar veel terrein.Dezelfde ontwikkeling effende boven de rivieren juist

 het terrein voor nieuwe lokale partijen.

 

 

 

 HN 2017, nr.10 - Elisa Lynch, Koningin van Paraguay.

 Voorpublicatie van het boek De Koningin van Paraguay (zie homepage).

 

 

 

 HN 2017, nr. 1 - Stem des volks. De oorsprong van politieke

 partijen.

 Pas in maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar nu al bestaat de

 vrees voor een  moeizame kabinetsformatie als gevolg van de versplintering van

 het politieke landschap. Vaker dan voorheen wordt de vraag opgeworpen of

 politieke partijen in hun huidige vorm nog wel bestaansrecht hebben. Hoe

 functioneerde het parlement toen er nog geen partijen bestonden?

 

 

 

 HN 2016, nr 11 - Fidel Castro. Rebel, redenaar, roker en

 dictator.

 Al in 2008 had zijn broer Raúl het roer definitief van hem overgenomen, maar

 desondanks bleef Fidel Castro voor veel Cubanen de verpersoonlijking van de

 revolutie. Ook in internationaal opzicht was hij een leider hors concours. Hoe

 slaagde Fidel erin zo lang aan de macht te blijven?

 

 

 

 HN 2016, nr. 5 - Spookstad. De evacuatie van Arnhem in

 1944

 De Slag om Arnhem liep in september 1944 uit op een dramatische nederlaag

 voor de geallieerden. Nog voor de strijd was beëindigd, gelastten de Duitsers de

 evacuatie van de stad en wijde omgeving. Meer dan 150.000 mensen waren

 gedwongen elders onderdak te zoeken en konden soms pas maanden na de

 bevrijding weer naar huis terugkeren.

 

 

 

 HN 2016, nr. 4 - Haussmann. De vernieuwer van Parijs

 Parijs oefent al meer dan een eeuw een magische aantrekkingskracht op

 toeristen uit de hele wereld. De bijzondere sfeer die de Franse hoofdstad met zijn

 brede boulevards en voorname gebouwen ademt, is onlosmakelijk verbonden

 met de naam van George-Eugène baron Haussmann.

 

 

 

 HN 2015, nr. 1 - Instituut zonder doel

 De Eerste Kamer was vanaf de instelling in 1815 een omstreden instituut. Al vrij

 snel gingen stemmen op om dit orgaan maar weer af te schaffen. Omdat

 hiervoor de  instemming van de senaat zelf nodig was, waren voorstellen in deze

 richting bij voorbaat kansloos.

 

 

 

 HN 2014, nr. 11 - Paradijs van de jezuïeten

 Missionarissen van de Jezuïetenorde stichtten in de zestiende en zeventiende

 eeuw in het hart van Zuid-Amerika een reeks nederzettingen waarin zij meer dan

 honderdduizend Guaraní-indianen samenbrachten. Deze 'staat-in-de-staat' riep

 steeds meer weerstand op bij het koloniale gezag, wat in de achttiende eeuw

 leidde tot een verbod van de orde en de verdrijving van de Jezuïeten uit Zuid-

 Amerika.

 

 

 

 HN 2014, nr 3 - Oosterbeek: Nederlands eerste

 kunstenaarskolonie

 Voorpublicatie van het boek Je moet hier zijn geweest (zie homepage).

 

 

 

 HN 2014, nr. 1 - Keizerrijk Brazillië (1822-1889)

 Zonder dat er een schot was gelost, werd Brazilië in 1822 onafhankelijk van

 Portugal. In tegenstelling tot Spaans Amerika waren het hier niet de kolonisten die

 zich losmaakten van het moederland, maar was het de zoon van de Portugese

 koning die de onafhankelijkheid uitriep en zichzelf tot keizer van Brazilië liet

 kronen.

 

 

 

 HN 2013, nr. 7 - Maarten van Rossum zaaide dood en

 verderf

 In dienst van de hertog van Gelre trok maarschalk Maarten van Rossum

 plunderend en moordend door de Nederlanden. Decennialang verdedigde hij met

 harde hand de onafhankelijkheid van Gelderland, ook toen dat allang een verloren

 zaak was.

 

 

 

 HN 2012, nr. 7 - De industriële revolutie

 Dankzij de stoommachine onderging Europa in de negentiende eeuw een

 industriële revolutie. Engeland liep daarbij voorop, maar uiteindelijk zou de hele

 wereld worden betrokken in een informeel wereldrijk, waarin economieën en

 landen steeds afhankelijker van elkaar werden.

 

 

 

 HN 2012, nr. 2 - De val van Leon Trotski (1879-1940)

 Samen met Lenin was hij het gezicht van de Russische Revolutie. Maar uiteindelijk

 zou de briljante organisator Leon Trotski het afleggen tegen Stalin, die politiek

 handiger was. Trotski stond aanvankelijk achter de showprocessen van de

 Communistische Partij, waar hij zelf slachtoffer van zou worden.

 

 

 

 HN 2011, nr 10 - De slome start van de spoorwegen

 Op spoorweggebied liep Nederland in de negentiende eeuw bepaald niet voorop.

 Waar de overheid in andere landen zich vaak actief met de aanleg van

 spoorwegen bemoeide, keek de Nederlandse regering vanaf de zijlijn toe. Pas

 toen de overheid in 1860 alsnog het initiatief naar zich toetrok, kon het

 spoorwegnet worden voltooid.

 

 

 

 HN 2011, nr 6 - De revolutie begon in het theater

 Volgens de overlevering raakten de Belgen zo in vervoering door het duet ‘Amour

 sacré de la patrie’ uit de opera La Muette de Portici, dat ze op 25 augustus 1830

 spontaan in opstand kwamen tegen koning Willem I. In werkelijkheid werden de

 gebeurtenissen die avond waarschijnlijk geregisseerd.

 

 

 

 HN 2010, nr. 10 - Gij zult niet discrimineren

 Geen grondwetsartikel is de laatste jaren zoveel bediscussieerd en bekritiseerd

 als het fameuze artikel 1, dat iedere vorm van discriminatie verbiedt. De eerste

 plannen voor opname van zo'n artikel dateren al van vlak na de Tweede

 Wereldoorlog. Toch duurde het nog bijna veertig jaar voor het werd ingevoerd.

 

 

 

 HN 2010, nr. 8 - Samuel Sarphati, schepper van een nieuwe

 stad

 In de eerste helft van de negentiende eeuw was Amsterdam een stad van

 vergane glorie. De grachtengordel was nog steeds prachtig, maar veel buurten

 waren vervuld van stank en vuil. De idealistische arts-ondernemer Samuel

 Sarphati stak al zijn energie in de modernisering van de hoofdstad.

 

 

 

 

 Zie verder: www.historischnieuwsblad.nl

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved