over geschiedenis

 

 

 

  Bijdragen aan Historisch Nieuwsblad 

  Hieronder een overzicht van de artikelen die Willem de Bruin  schreef voor het Historisch Nieuwsblad.


 

 

 HN 2019, nr. 11 - Twee geloven op een kussen - De eindeloze Ierse kwestie

 Bijna honderd haar na het uitroepen van de Ierse Vrijstaat is Groot-Brittannië nog  altijd niet verlost van de 'Ierse kwestie'. Het in meerderheid protestantse Noord- Ierland vormt het belangrijkste struikelblok op weg naar de uitgang van de  Europese Unie. Hoe kon het eiland zo verdeeld raken?

 


 HN 2019, nr. 4 - Het eerste saluut

 Voorpublicatie hoofdstuk uit De Gouden Rots (zie home-pagina)


 

 HN 2018, nr. 3 - Liever lokaal, de opkomst van plaatselijke partijen.

 Sinds de jaren negentig zijn lokale partijen aan een nieuwe opmars bezig. In de eerste naoorlogse decennia waren het vooral katholieke lijsten die de gemeentepolitiek in Limburg en Brabant beheersten. Als gevolg van de ontzuiling

 verloren zij daar veel terrein.Dezelfde ontwikkeling effende boven de rivieren juist het terrein voor nieuwe lokale partijen.

 

 

 

 HN 2017, nr.10 - Elisa Lynch, Koningin van Paraguay.

 Voorpublicatie van het boek De Koningin van Paraguay (zie homepage).

 

 

 

 HN 2017, nr. 1 - Stem des volks. De oorsprong van politieke partijen.

 Pas in maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar nu al bestaat de vrees voor een  moeizame kabinetsformatie als gevolg van de versplintering van het politieke landschap. Vaker dan voorheen wordt de vraag opgeworpen of politieke partijen in hun huidige vorm nog wel bestaansrecht hebben. Hoe functioneerde het parlement toen er nog geen partijen bestonden?

 

 

 

 HN 2016, nr 11 - Fidel Castro. Rebel, redenaar, roker en dictator.

 Al in 2008 had zijn broer Raúl het roer definitief van hem overgenomen, maar desondanks bleef Fidel Castro voor veel Cubanen de verpersoonlijking van de revolutie. Ook in internationaal opzicht was hij een leider hors concours. Hoe slaagde Fidel erin zo lang aan de macht te blijven?

 

 

 

 HN 2016, nr. 5 - Spookstad. De evacuatie van Arnhem in 1944

 De Slag om Arnhem liep in september 1944 uit op een dramatische nederlaag voor de geallieerden. Nog voor de strijd was beëindigd, gelastten de Duitsers de evacuatie van de stad en wijde omgeving. Meer dan 150.000 mensen waren gedwongen elders onderdak te zoeken en konden soms pas maanden na de bevrijding weer naar huis terugkeren.

 

 

 

 HN 2016, nr. 4 - Haussmann. De vernieuwer van Parijs

 Parijs oefent al meer dan een eeuw een magische aantrekkingskracht op toeristen uit de hele wereld. De bijzondere sfeer die de Franse hoofdstad met zijn brede boulevards en voorname gebouwen ademt, is onlosmakelijk verbonden met de naam van George-Eugène baron Haussmann.

 

 

 

 HN 2015, nr. 1 - Instituut zonder doel

 De Eerste Kamer was vanaf de instelling in 1815 een omstreden instituut. Al vrij snel gingen stemmen op om dit orgaan maar weer af te schaffen. Omdat hiervoor de  instemming van de senaat zelf nodig was, waren voorstellen in deze richting bij voorbaat kansloos.

 

 

 

 HN 2014, nr. 11 - Paradijs van de jezuïeten

 Missionarissen van de Jezuïetenorde stichtten in de zestiende en zeventiende eeuw in het hart van Zuid-Amerika een reeks nederzettingen waarin zij meer dan honderdduizend Guaraní-indianen samenbrachten. Deze 'staat-in-de-staat' riep

 steeds meer weerstand op bij het koloniale gezag, wat in de achttiende eeuw leidde tot een verbod van de orde en de verdrijving van de Jezuïeten uit Zuid- Amerika.

 

 

 

 HN 2014, nr 3 - Oosterbeek: Nederlands eerste kunstenaarskolonie

 Voorpublicatie van het boek Je moet hier zijn geweest (zie homepage).

 

 

 

 HN 2014, nr. 1 - Keizerrijk Brazillië (1822-1889)

 Zonder dat er een schot was gelost, werd Brazilië in 1822 onafhankelijk van Portugal. In tegenstelling tot Spaans Amerika waren het hier niet de kolonisten die zich losmaakten van het moederland, maar was het de zoon van de Portugese koning die de onafhankelijkheid uitriep en zichzelf tot keizer van Brazilië liet kronen.

 

 

 

 HN 2013, nr. 7 - Maarten van Rossum zaaide dood en verderf

 In dienst van de hertog van Gelre trok maarschalk Maarten van Rossum plunderend en moordend door de Nederlanden. Decennialang verdedigde hij met harde hand de onafhankelijkheid van Gelderland, ook toen dat allang een verloren zaak was.

 

 

 

 HN 2012, nr. 7 - De industriële revolutie

 Dankzij de stoommachine onderging Europa in de negentiende eeuw een industriële revolutie. Engeland liep daarbij voorop, maar uiteindelijk zou de hele wereld worden betrokken in een informeel wereldrijk, waarin economieën en landen steeds afhankelijker van elkaar werden.

 

 

 

 HN 2012, nr. 2 - De val van Leon Trotski (1879-1940)

 Samen met Lenin was hij het gezicht van de Russische Revolutie. Maar uiteindelijk zou de briljante organisator Leon Trotski het afleggen tegen Stalin, die politiek handiger was. Trotski stond aanvankelijk achter de showprocessen van de Communistische Partij, waar hij zelf slachtoffer van zou worden.

 

 

 

 HN 2011, nr 10 - De slome start van de spoorwegen

 Op spoorweggebied liep Nederland in de negentiende eeuw bepaald niet voorop. Waar de overheid in andere landen zich vaak actief met de aanleg van spoorwegen bemoeide, keek de Nederlandse regering vanaf de zijlijn toe. Pas toen de overheid in 1860 alsnog het initiatief naar zich toetrok, kon het spoorwegnet worden voltooid.

 

 

 

 HN 2011, nr 6 - De revolutie begon in het theater

 Volgens de overlevering raakten de Belgen zo in vervoering door het duet ‘Amour sacré de la patrie’ uit de opera La Muette de Portici, dat ze op 25 augustus 1830 spontaan in opstand kwamen tegen koning Willem I. In werkelijkheid werden de gebeurtenissen die avond waarschijnlijk geregisseerd.

 

 

 

 HN 2010, nr. 10 - Gij zult niet discrimineren

 Geen grondwetsartikel is de laatste jaren zoveel bediscussieerd en bekritiseerd als het fameuze artikel 1, dat iedere vorm van discriminatie verbiedt. De eerste plannen voor opname van zo'n artikel dateren al van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toch duurde het nog bijna veertig jaar voor het werd ingevoerd.

 

 

 

 HN 2010, nr. 8 - Samuel Sarphati, schepper van een nieuwe stad

 In de eerste helft van de negentiende eeuw was Amsterdam een stad van vergane glorie. De grachtengordel was nog steeds prachtig, maar veel buurten waren vervuld van stank en vuil. De idealistische arts-ondernemer Samuel Sarphati stak al zijn energie in de modernisering van de hoofdstad.

 

 

 

 

 Zie verder: www.historischnieuwsblad.nl

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved