Home

Willem de Bruin

 

Zie ook:

www.john-adams.nl/
the-first-salute


www.the-low-countries.com/history

 
Dagblad Trouw over

De Gouden Rots:

'Een aantrekkelijk staaltje vaderlandse geschiedenis.' 


 
Van Willem de Bruin verschenen eerder:


- 'Je moet hier zijn   

   geweest'.

De Volkskrant:*****

 

 

 - 'De koningin van

   Paraguay'.

NRC-Handelsblad:****

 

 

 

Hoe een Nederlands eilandje een sleutelrol speelde in de wereldgeschiedenis

DE GOUDEN ROTS
Sint-Eustatius is het vermoedelijk onbekendste eiland van de Nederlandse Antillen. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat het ooit een welvarende vrijhaven was en het belangrijkste handelscentrum van het Caraïbisch gebied. Waar nu langs de baai van Oranjestad een lange rij ruïnes de waterlijn markeert, stond in de achttiende eeuw een aaneengesloten rij pakhuizen gevuld met suiker, tabak, koffie en wat de Europese koloniën in Noord- en Zuid-Amerika nog meer voortbrachten. Maar men kon er ook terecht voor uit Europa ingevoerde luxegoederen. En wapens.


Dat wreekte zich toen in 1775 de Britse koloniën in Noord-Amerika in opstand kwamen tegen het moederland en een jaar later de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten uitriepen. Al snel werden de handelaren op Sint-Eustatius de belangrijkste leveranciers van wapens en munitie van het opstandelingenleger van generaal George Washington. Een conflict met Groot-Brittannië kon niet uitblijven. Na jaren van oplopende spanningen verklaarde de Britse regering eind 1780 de oorlog aan de Republiek der Verenigde Nederlanden. Nederland was op dat moment al geen schim meer van de mogendheid van welweer en nauwelijks nog in staat weerwerk te bieden.


Het eerste oorlogsdoel lag voor de hand: Sint-Eustatius. Begin 1781 werd het eiland door een omvangrijke Britse troepenmacht bezet en geplunderd. De rijkdom op het eiland overtrof de stoutste verwachtingen van de Britse opperbevelhebber, admiraal George Rodney. Verblind door de rijke buit in de honderden pakhuizen sloeg Rodney onvoldoende acht op de nadering van een omvangrijke Franse vloot. Zonder dat hij dit wist te verhinderen, zeilden de Franse oorlogsschpen via de Caraïben door naar Noord-Amerika, waar zij in 1782 een beslissende bijdrage leverden aan de overwinning van de Amerikaanse opstandelingen. Met een gedurfde verrassingsaanval heroverden Franse troepen ook Sint-Eustatius en waren alle Britse inspanningen voor niets geweest. Even nog wist het eiland zich als handelscentrum te herstellen totdat het met de Republiek definitief tenonder ging.
Copyright © All Rights Reserved